RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „BÉRES JÓZSEF 100” PÁLYÁZATHOZ​

1. A pályázat szervezője:
Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
honlap: www.berespalyazat.hu
e-mail cím: [email protected]
(a továbbiakban: a „Szervező”)

2. Részvételi feltételek:

2.1. Ki pályázhat?
A pályázatban kizárólag természetes személyek vehetnek részt. (a továbbiakban: a „Pályázó”) A 18. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes pályázók esetében a pályázatban történő részvételhez törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

A pályázatban való részvétellel a résztvevő egyben kijelenti, hogy a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

2.2. Mivel lehet pályázni?
Pályázni egy id. dr. Béres Józseffel kapcsolatos, legalább fél oldal terjedelmű kézzel vagy géppel írt, megtörtént eseményt feldolgozó leírással, történettel, esszével vagy maximum 3 perc hosszúságú videóüzenettel lehet (a továbbiakban: a „Pályamű”). A történet mellékleteként fotó, dokumentum, a tudóshoz kötődő tárgy is beküldhető.

Egy pályázó legfeljebb három Pályaművel pályázhat.
A Pályaműveket magyar nyelven, vagy magyar fordítással ellátva lehet benyújtani.

A Pályamű:
– nem sérthet szerzői jogot vagy üzleti titkot;
– nem sértheti más személyiségi jogát (pl.: képmáshoz való jogát, jó hírnévhez való jogát);
– nem sértheti az uniós vagy a magyarországi adatvédelmi előírásokat;
– nem ütközhet egyéb jogszabályi előírásba, és nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

2.3. Hogyan lehet pályázni?
A Pályázók a Pályamű beküldése során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat a Pályaműveket tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók saját, valós adataik megadásával küldenek be a pályázatra. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a pályázatból.

A Pályaműveket e-mailben: [email protected] e-mail címre lehet megküldeni.
A Pályaműveket levélben: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. címre lehet megküldeni.

Az egyéb módon beérkezett pályaműveket a Szervező nem fogadja el.

2.4. Meddig lehet pályázni?
A pályázaton a legkésőbb 2019. április 30. 24:00-ig e-mailben megküldött vagy postára adott Pályaművek vehetnek részt.
Eredményhirdetés: 2020. február 7.

2.5. A Pályaművek elbírálása
A Pályaműveket a Béres Gyógyszergyár zsűrije bírálja el.

A zsűri az elbírálás során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– A részvételi feltételek betartása (különös tekintettel a 2.2. pontban foglaltakra);
– A történet leírásának módja;
– A történet tartalma.

2.6. A nyeremény

Fődíj: 300.000,- Ft;
– A tíz legkiválóbb Pályamű szerzőjét id. dr. Béres Józseftől származó emléktárggyal ajándékozza meg a Béres család.
A nyeremény másra nem ruházható át, az emléktárgy nyeremény készpénzre nem váltható át.

A legjobb Pályaművek Béres Klára várhatóan 2020. év elején megjelenő könyvébe is bekerülnek.

A kiválasztott Pályaműveket a könyv megjelenése után
– a 2020. tavaszi megjelenésű Béres Egészség Magazinban;
– a Béres Egészségklub Facebook oldalon;
– a www.beres.hu oldalon;
– a Béres hírlevélben is közzétesszük.

2.7. Az eredményhirdetés
A nyereményt a Szervező a 2020. február 7-én rendezett ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával adja át a nyerteseknek, erről a nyerteseket a jelentkezésnek megfelelő módon e-mailben vagy postai úton 2019. december 31-ig értesíti.

Amennyiben a nyertes Pályázó a nyereményét nem tudja átvenni személyesen, a nyeremény átvételére további 30 napon belül személyesen van lehetőség a Szervező székhelyén (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.) hétköznapokon 9:00-16:00 között a [email protected] e-mail címen keresztül történt előzetes időpontegyeztetést követően.

Kérés esetén Szervező a nyereményt postán juttatja el a nyerteseknek.

A nyertesek nevét a www.berespalyazat.hu honlapon is közzé tesszük.

2.8. Adózás és költségek
A Nyereményekhez tartozó SZJA és járulékfizetési kötelezettséget és a Nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli. 

Szervezőt az SZJA és járulékfizetési kötelezettségek és a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

2.9. Kizárás
– A pályázatban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói.
– A pályázatból kizárásra kerül, aki a jelen pályázati szabályzatban szereplő bármely feltételnek nem felel meg.
– A pályázatból kizárásra kerül az a nyertes Pályázó, aki a Szervező többszöri próbálkozására az általa megadott elérhetőségen vagy elérhetőségeken nem elérhető.
A Pályázó a jelen pályázati szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés vagy felhívás nélkül jogosult a Pályázó kizárásáról dönteni és a nyereményt visszakövetelni. A kizárásról a Szervező a Pályázót a jelentkezésnek megfelelő módon e-mailben vagy postai úton értesíti.

2.10. Adatvédelem
Kérjük olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónkat itt.

2.11. Hatálybalépés és egyéb rendelkezések
A Szervező a jelen pályázati szabályzatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bármikor módosíthatja a Pályázók egyidejű tájékoztatása mellett.

A pályázók a pályázattal kapcsolatos további információt a www.berespalyazat.hu oldalon találnak, vagy a [email protected] e-mail címen kérhetnek.

A jelen pályázati szabályzat a www.berespalyazat.hu oldalra történő feltöltés napján lép hatályba.

beres_logolukas_transparent_small

A böngészési élmény fokozása érdekében weboldalunk sütiket használ. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a sütik (cookie-k) alkalmazásába. Adatvédelmi tájékoztató

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close